Wat staat er de komende tijd op de agenda

Online informatieavond havo 2 over profielkeuzetraject havo 3 en keuzetraject vmbo 3
19.00 uur

Online informatieavond havo 3 over het keuzetraject vmbo 4
20.00 uur