Nieuws over het havo/vwo

Agenda van het havo/vwo

Havo/vwo 1: voorlichtingsavond n.a.v. advies
19.30 uur: alleen voor ouders/verzorgers

Leerlingenbesprekingen: leerlingen lesvrij

Online informatieavond havo 2 over profielkeuzetraject havo 3 en keuzetraject vmbo 3
19.00 uur