Laatste nieuws

Carmel

Sponsorloop voor de mensen in Turkije en Syrië!

Deze week halen we geld op voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Alle leerlingen dragen hun steentje bij door mee te doen aan de sponsorloop in Drostenkamp tijdens de reguliere LO-lessen. Zij zamelen geld in via deze QR-code (giro 555). Geef nu!

 

Sponsorloop voor de mensen in Turkije en Syrië!

Wat staat er de komende tijd op de agenda