Begeleiding door een team van specialisten

Binnen het domein staan veel specialisten klaar om de leerling te helpen. Stuk voor stuk hebben ze als doel de leerling te ondersteunen op weg naar een diploma. Natuurlijk met het beste resultaat!

  • De mentor van de klas is het eerste aanspreekpunt in het geval dat de leerling ergens mee zit.
  • Bij de vakdocenten kunnen alle kennisvragen gesteld worden.
  • Ieder leerling binnen het domein kan op elk moment een beroep doen op de onderwijsassistent in het leercentrum.
  • Soms is er specialistische hulp nodig. Na overleg met de mentor, kan de leerling samen met zijn ouders of verzorgers aankloppen bij de het begeleidingsteam. Daar wordt gekeken welke hulp nodig is.
  • En dan is er nog de kaderdocent leerlingbegeleiding. Die zorgt dat alle begeleiding op rolletjes loopt.

Al deze extra ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats binnen het domein van de leerling. Waar nodig stellen we samen met het complete team betrokkenen een plan op maat op. Uiteraard in overleg met de ouders of verzorgers.

Daarnaast werken we samen met Maatje op Maat Salland. Dit zijn vrijwilligers die extra steun bieden aan onze vmbo-leerlingen die dat kunnen gebruiken.

Hoe geven wij Passend onderwijs  vorm?

 

Agenda van het havo/vwo