Nieuws

Wat staat er de komende tijd op de agenda

vmbo 2: informatieavond voor ouders/verzorgers

Praktijkonderwijs: stageweek 1
26 t/m 30 september

vmbo 3-4 GT: informatieavond voor ouders/verzorgers
klas 3 start om 18.30 uur en klas 4 start om 19.15 uur