Carmel is... een academische opleidingsschool

Het Carmelcollege Salland is sinds 2016 een Academische Opleidingsschool en partner in het samenwerkingsverband Academische Opleidingsschool Oost Nederland (AOSON).

Een opleidingsschool is een erkend samenwerkingsverband van VO-scholen met reguliere lerarenopleidingen. Samen geven zij vorm aan het opleiden van aankomende docenten, het begeleiden van startende docenten en het professionaliseren van zittende docenten.

Wat is een academische opleidingsschool?

Academische opleidingsscholen zijn opleidingsscholen met een ‘academische kop’, die het opleiden van leraren verbinden met het verrichten van praktijkgericht onderzoek en schoolontwikkeling.

 

Investeren in onderwijskwaliteit

Door de status van opleidingsschool kunnen we zelf aankomend personeel mede opleiden. Zo zorgen we ervoor dat wij continu gekwalificeerde mensen hebben en kunnen we de onderwijskwaliteit nu en in de toekomst op peil houden.

 

Onderzoek doen

Door onderzoek te doen kunnen we het onderwijs aan onze leerlingen continu verbeteren: we stellen vast wat goed gaat en waar we samen de leeromgeving van de leerling kunnen optimaliseren. Onderzoek is op verschillende terreinen mogelijk.

 

Begeleiding van de stagiairs

Stagiairs krijgen binnen Carmelcollege Salland begeleiding volgens de afspraken binnen de opleidingsschool. Het opleidingsteam bestaat uit gecertificeerde vakcoaches (werkplekbegeleiders) en docentcoaches die bij de begeleiding en opleiding van studenten zijn betrokken. We bieden jaarlijks aan gemiddeld 60 studenten een leerwerkplek, variërend van korte oriënterende stages in het eerste jaar tot langdurige lio-stages in het laatste jaar van de opleiding.

 

Plaatsing van studenten

Plaatsing van studenten gaat na aanmelding bij de instituten en in overleg met de opleidingsfunctionaris op het CCS. Aan een kleine vacature kan een LIO-stage of een eind-stage gekoppeld worden, de normale sollicitatieprocedure wordt dan gevolgd. Ook studenten van andere opleidingen kunnen worden geplaatst, hiervoor is een beperkte ruimte gecreëerd. Ook dan verloopt de aanmelding via de opleidingsfunctionaris van de school (m.klunder@carmelcollegesalland.nl)

 

Aangesloten AOSON- scholen

Binnen de AOSON werken we samen met Het Assink (Haaksbergen), Bonhoeffer College (Enschede), Het Erasmus (Almelo) en Twents Carmel College (Oldenzaal) en zijn 4 opleidingsinstituten betrokken: ILS/HAN , Windesheim, Radboud Academie Nijmegen en Elan van Universiteit Twente.

 

 

Kijk voor meer info op: www.aoson.nl

 

Wat staat er de komende tijd op de agenda