Naar hoofdcontent

Sponsorloop voor de mensen in Turkije en Syrië!

Deze week halen we geld op voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Alle leerlingen dragen hun steentje bij door mee te doen aan de sponsorloop in Drostenkamp tijdens de reguliere LO-lessen. Zij zamelen geld in via deze QR-code (giro 555). Geef nu!

 

De aardbeving in Turkije en Syrië heeft het leven van honderdduizenden mensen volledig verwoest. Veel mensen zijn dakloos en ontredderd. Er is dringend behoefte aan medische zorg, dekens, voedsel en onderdak. Doneer nu!

 

Iedereen is van harte welkom om de leerlingen aan te komen moedigen!

Wat staat er de komende tijd op de agenda

vmbo 3: Excursie België/Duitsland/Engeland
5 t/m 9 juni

Centraal examen: uitslag eerste tijdvak

Centraal examen vmbo: tweede tijdvak
19 t/m 22 juni