Stageplaatsen

Carmel College Salland biedt stageplaatsen aan studenten van alle lerarenopleidingen in Nederland. We bekijken alle stageaanvragen en beoordelen ze op de mogelijkheden van plaatsing van de student. Stagiaires krijgen begeleiding van een vakdocent.

Met Hogeschool Windesheim is een speciale samenwerkingsovereenkomst gesloten. Plaatsen voor Leraren In Opleiding (LIO) melden we aan bij het stagebureau van Windesheim. Kandidaten kunnen vervolgens solliciteren bij de sectorleiding van havo/vwo, vmbo of pro. LIO-plaatsen zijn betaalde stageplaatsen.

Wat staat er de komende tijd op de agenda