Voor iedere leerling een mentor

De mentor zorgt ervoor dat de leerling zich thuis voelt op school. Hij houdt in de gaten of er een goede sfeer hangt in de klas, zodat iedereen prettig kan werken, en is er ook om te helpen bij studievaardigheden. Iedere leerling bespreekt regelmatig cijfers en resultaten met de mentor.

De mentor houdt dus de ontwikkeling bij van elke leerling die hij onder zijn hoede heeft en zoekt als het nodig is contact met ouders of verzorgers. Bijvoorbeeld in het geval van regelmatig ziekteverzuim. De mentor houdt ook nauw contact met andere docenten en met de leerlingenbegeleiding binnen het domein.

Omgekeerd kunnen leerlingen bij de mentor terecht met problemen of vragen en is hij de aangewezen persoon voor ouders/verzorgers om contact mee op te nemen als er vragen zijn.

Mentoruur

Op het vmbo is er een wekelijks mentoruur. Tijdens dit mentoruur komt naast loopbaanbegeleiding het aanleren van vaardigheden aan bod. Leerlingen kunnen bespreken waar ze tegenaan lopen. De mentor kan adviezen geven of bepaalde zaken die veel naar voren komen aanpakken. De mentor werkt dus eigenlijk als een persoonlijke coach. Hij maakt dat leerlingen actief gaan nadenken over hun toekomst en weten wat hun keuzemogelijkheden zijn. Hij leert ze ook nadenken over een vervolgopleiding.

Leerproces

In de onderbouw steken we veel tijd in het aanleren van studievaardigheden, niet alleen tijdens het mentoruur maar ook in de vaklessen. De mentor houdt de individuele prestaties van de leerling bij en heeft inzicht in het ziekteverzuim. Indien nodigt schakelt hij over deze onderwerpen met de ouders/verzorgers.

Specialisten

Als er meer specialistische kennis nodig is bij de begeleiding, dan is wordt de leerlingbegeleider van het vmbo ingeschakeld. De mentor organiseert dan een gesprek tussen deze begeleider en de ouders/verzorgers. Mocht het nodig zijn dan is hier een orthopedagoge bij aanwezig.

Wij streven naar passend onderwijs in de regio voor ieder kind. Als wij de gewenste begeleiding op geen enkele manier kunnen bieden, dan gaan we samen met de ouders/verzorgers op zoek naar andere mogelijkheden.

De klas als groep

Het Carmel College Salland is een school voor de hele regio Salland. Er hangt dan ook een warme sfeer, de sfeer van geborgenheid en veiligheid.

Wij besteden veel aandacht aan de leerling in combinatie met zijn omgeving. Fit for Life is hier een mooi voorbeeld van. Daar kunnen leerlingen spelenderwijs aan hun vaardigheden en sociale ‘ skills’ werken, om ze daarna binnen de groep toe te passen.

Tijdens de mentorlessen besteden we ook veel aandacht aan de groep als geheel. We proberen leerlingen bewust te maken van het belang van een prettig klimaat in de groep en hoe we daar samen aan kunnen werken. Zodat iedere leerling zich thuis voelt.

Agenda van het vmbo

Ontwikkeldag
Leerlingen les vrij

Ontwikkeldag