Aanmelden

Ouders melden hun kind digitaal aan in de landelijke aanmeldweek van 25 t/m 31 maart 2024

Die week staat de link naar het AANMELDPORTAAL op de homepage van onze website. Informatie over hoe het online aanmelden in zijn werk gaat, staat in het 'Stappenplan Digitaal Aanmelden'.

De basisschool verzorgt de digitale overdracht van het leerlingdossier via OSO

De basisschool vult per leerling een INLICHTINGENFORMULIER in en voegt deze bij het leerlingendossier. Uiterlijk maandag 1 april ontvangen wij de dossiers van het basisonderijs. Dit gaat via Overstap Service Onderwijs (OSO), een beveiligde omgeving voor overdracht van leerlinggegevens. Pas nadat een leerling bij ons is aangemeld door de ouders/verzorgers, kunnen wij het leerlingendossier ophalen uit OSO. 

Belangrijke informatie voor 'aanmelding en plaatsing'

  1. Brief voor de leerkracht groep 8
  2. Toelichting op aanmelding en plaatsing
  3. Stappenplan Digitaal Aanmelden -> voor ouders/verzorgers

Voor aanmelding en plaatsing op praktijkonderwijs gelden landelijke criteria 'Indicering praktijkonderwijs'

Het samenwerkingsverband beoordeelt een aanmelding op basis van leerachterstanden, intelligentiegegevens en bijkomende informatie. Daarnaast hebben we selectiecritera voor het het onderscheid tussen pro, pro/basis en (vmbo)basis.  

  1. Indicatiecriteria praktijkonderwijs
  2. Selectiecriteria: pro, pro/basis of basis 
  3. Staatscourant

 

 

Agenda van groep 8 leerlingen

Herfstvakantie
maandag 26 oktober t/m vrijdag 1 november

Herfstvakantie