Voor iedere leerling een mentor

De mentor zorgt ervoor dat de leerling zich thuis voelt op school. Hij houdt in de gaten of er een goede sfeer hangt in de klas, zodat iedereen prettig kan werken. En hij is er ook om te helpen bij studievaardigheden. Iedere leerling bespreekt regelmatig cijfers en resultaten met hem.

De mentor houdt dus de ontwikkeling bij van elke leerling die hij onder zijn hoede heeft en zoekt als het nodig is contact met ouders of verzorgers. De mentor houdt ook nauw contact met andere docenten en met de leerlingenbegeleiding binnen het domein.

Omgekeerd kunnen leerlingen bij de mentor terecht met problemen of vragen en is hij de aangewezen persoon voor ouders/verzorgers om contact mee op te nemen als er vragen zijn.

De mentor helpt met kiezen

De mentor werkt dus eigenlijk als een persoonlijke coach. Hij maakt dat leerlingen actief gaan nadenken over hun toekomst en weten wat de keuzemogelijkheden zijn. Het leren nadenken over een vervolgopleiding hoort hier ook bij. De mentor voert individuele gesprekken in het kader van loopbaanbegeleiding en leert de leerling zo om de regie over zijn eigen leerproces te voeren.

Agenda van het havo/vwo