Ouderraad havo/vwo

De ouderraad van de sector havo/vwo vergadert gemiddeld één keer per zes weken. De vergaderingen worden bijgewoond door een teamleider.

De vergaderingen worden een week voor de MR vergaderingen gepland. Zo kunnen de ouders/verzorgers die in de Medezeggenschapsraad zitten de onderwerpen voor de deze vergadering eerst in de ouderraad bespreken. De ouderraad havo/vwo vertegenwoordigt ruim 1100 leerlingen en hun ouders/verzorgers.

De ouderraad havo/vwo vormt samen met de ouderraad vmbo en de ouderraad pro de Oudervereniging van Carmel College Salland. Gezamenlijk bevorderen zij de samenwerking tussen de school en de ouders/verzorgers.

U kunt de ouderraad sector havo/vwo bereiken door te mailen naar: ouderraadccshavovwo@gmail.com.

De ouderraad havo/vwo bestaat uit: 

  • De heer Dominique Kleinsman
  • Mevrouw Frances Pekkeriet
  • Mevrouw Eefje Roelofs-Bal 
  • De heer Roy Smit, voorzitter 
  • Mevrouw Petra Steenblik 
  • Mevrouw Miranda Tiebot
  • Mevrouw Heidy van Wilsum

Agenda van het havo/vwo

Havo 4 / vwo 4-5
studieverlof na het 5de uur

Havo 4 / vwo 4-5