Toets- en exameninformatie

Het Programma van Toetsing en Afsluiting, kortweg PTA, geeft een overzicht van alle toetsen en afsluitingen per vak. Het vermeldt welke stof behandeld wordt en wanneer de toetsen zijn.

Het PTA en het examenreglement beschrijven ook de vorm van toetsing en hoe zwaar het examen meetelt. De informatie is te openen via onderstaande links.

Examenreglement Carmel College Salland 2022-2023
Nadere uitwerking voor het havo en vwo 2022-2023

Havo

Vwo

Examenrooster 2023

Examenrooster centrale examens regulier voortgezet onderwijs

Tijdvak

Afnamedagen

Bekendmaking N-termen (uitslag)

Tijdvak 1: 

11 t/m 30 mei 2023

         14 juni 2023

Tijdvak 2:

 

19 t/m 30 juni 2023

          6 juli 2023

Examenrooster 2023

In 2023 geldt er een maatregel tijdens de centrale examens in het voortgezet onderwijs havo/vwo: het tweede tijdvak wordt uitgebreid van vier naar tien afnamedagen. Door deze verlenging is er meer ruimte om eventuele ziekte of quarantaine uit het eerste tijdvak op te vangen.

    Twee andere zaken die van belang zijn:

  • Er komt dit jaar geen ‘duimvak’.
  • Het aantal herkansingen voor een leerling bedraagt vooralsnog gewoon 1.

Noodscenario

De overheid heeft bepaald dat de examens in geval van nood op een ander tijdstip kunnen worden ingepland. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij regionale/landelijke stroomuitval, schending van de geheimhouding van de examens of een natuurramp.
De examenperiode valt in principe tussen de allerlaatste les en de dag waarop een van de landelijke regio’s het eerst vakantie krijgt. Uw zoon of dochter kan in die hele periode nog een examen hebben. Wij adviseren u daarom in deze periode nog niet op vakantie te gaan.

 

Agenda van het havo/vwo