Toets- en exameninformatie

Het Programma van Toetsing en Afsluiting, kortweg PTA, geeft een overzicht van alle toetsen en afsluitingen per vak. Het vermeldt welke stof behandeld wordt en wanneer de toetsen zijn.

Het PTA en het examenreglement beschrijven ook de vorm van toetsing en hoe zwaar het examen meetelt. De informatie is te openen via onderstaande links.

Examenreglement Carmel College Salland 2023-2024
Nadere uitwerking voor het havo en vwo 2023-2024

Havo

Vwo geheel

Vwo 4

Examenrooster 2024

Examenrooster centrale examens regulier voortgezet onderwijs

Tijdvak

Afnamedagen

Bekendmaking N-termen (uitslag)

Tijdvak 1: 

14 t/m 28 mei

    12 juni

Tijdvak 2:

18 t/m 25 juni

    2 juli

.

Noodscenario

De overheid heeft bepaald dat de examens in geval van nood op een ander tijdstip kunnen worden ingepland. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij regionale/landelijke stroomuitval, schending van de geheimhouding van de examens of een natuurramp.
De examenperiode valt in principe tussen de allerlaatste les en de dag waarop een van de landelijke regio’s het eerst vakantie krijgt. Uw zoon of dochter kan in die hele periode nog een examen hebben. Wij adviseren u daarom in deze periode nog niet op vakantie te gaan.

 

Agenda van het havo/vwo

Havo 4 / vwo 4-5
studieverlof na het 5de uur

Havo 4 / vwo 4-5